Monday, April 25, 2011

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2554

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) 54
ความรู้ความสามารถทั่วไป
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. “ จะไปไหน? เชียร์บอล เชียร์บอลทำไมต้องปิดจมูก ? กลังทีมสาลิกาคงจะมีเชื้อไข้หวัดนก” เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. สรุปนอกประเด็น
2. การเปรียบเทียบผิดแง่
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
2. “ วอร์น รูนีย์ หัวหอกละอ่อน ฟอร์มสุดยอดจะนำสิงโตผ่านเข้ารอบ ” คำว่า “ หัวหอกละอ่อน ” เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การเปรียบเทียบผิดแง่
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
3. “ อินเดียให้ตำรวจไว้หนวดปราบโจร ใช้วิธีแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง ” ข้อความนี้เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. การเปรียบเทียบผิดแง่
2. การรีบสรุป
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
4. “ ย้านพัฒนพงศ์ลงงานเอดส์โลก โชว์สะเด่า ” อวัยวะ “ เป่าลูกดอก ” ข้อความนี้เป็นข้อบกพร่องของเหตุตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การอ้างจำนวน
3. การรีบสรุป
4. การใช้ความหมายหลายนัย
5. “ สก. ไทยรักไทยยิ้มเมื่อกฏหมู่กำลังชนะสิ่งที่พึงกระทำตามเจ้าหน้าที่ ” ข้อความนี้เป็นข้อของเหตุตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การอ้างจำนวน
3. การรีบสรุป
4. การใช้ภาษากำกวม
6. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อความที่สามารถทดสอบความจริง- เท็จได้
1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรม
2. “ ภราดร ” ฉลุยคว่ำแชมป์เก่า
3. ผีที่โรงพยาบาลร้างเฮี้ยนหนัก
4. นางงามจักรวาลสวยมาก
7. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสน ผมต้องได้เป็นนายกอีกแน่ ” ถ้าข้อความนี้ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท เป็นจริง ผมได้เป็นนายกอีกแน่นอน เป็นจริงแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
8. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสน ผมต้องได้เป็นนายกอีกแน่ ” ถ้าข้อความนี้ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาทเป็นจริง และผมไม่ได้เป็นนายกแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
9. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท ผมต้องได้เป็นนายกแน่นอน ” ถ้าผมไม่ได้แจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และผมไม่ได้เป็นนายกแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
10. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ” ถ้าแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท จริงและให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ


1. 98 113 158 233 ......
ก. 338 ข. 340 ค. 342 ง. 344

2. 4 3 7 14 6 2 8 16 8 5 5 18 10 8 2
ก. 14 ข. 16 ค. 18 ง. 20

3. 2 3 5 10 20
ก. 20 ข. 30 ค. 40 ง. 50

4. 17 18 54 56 168 ......
ก. 171 ข. 243 ค. 346 ง. 513

5. 33 67 136 275 554 ......
ก. 1113 ข. 1442 ค. 1667 ง. 1699


6. 3 5 7 15 27 .......
ก. 35 ข. 42 ค. 47 ง. 49

7. 3 10 33 134 .......
ก. 671 ข. 691 ค. 792 ง. 797

8. 1 3 15 105 .........
ก. 215 ข. 315 ค. 945 ง. 735

9. 2 5 6 4 7 9 8 12 54 32 ......
ก. 64 ข. 76 ค. 19 ง. 18

10. 1 1 5 3 2 3 8 4 3 6 12 6 4 10 ....
ก. 17 ข. 15 ค. 13 ง. 11

แจกแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ของการสอบ กพ ภาค ก

แจกแนวข้อสอบเก่า ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์)
ดูเพิ่มเติมที่ www.topthaitest.com
สอบถามโทร 0821068662 คุณ หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งกลับทางอีเมล์ราคา 399 บาท VCDติวสอบ กพ ราคา 2,500 บาท
ชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 5492022200 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ แจ้งผลการโอนเงินและแนวข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ พร้อมระบุตำแหน่งที่สอบและวิชาที่สอบมาด้วยที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ดูเพิ่มเติมที่ www.topthaitest.com

No comments:

Post a Comment